Kariera: Konserwator

Poszukujemy pracowników na stanowiska konserwator nieruchomości. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna posiadać wiedzę ogólnobudowlaną, uprawnienia do 1 kV lub powyżej. Mile widziane inne uprawnienia budowlane. Jeżeli jeseś zainteresowany pracą w EASYSPACE prosimy dzwonić pod numer +48 508 16 11 15 lub wysłać CV na adres kontakt@easyspace.pl

O Ofercie Easy Space

Zarządzanie nieruchomości Warszawa

Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie i okolicach oraz konserwacje nieruchomości mieszkalnych, komunalnych i komercyjnych. Obsługa techniczna budynków.
Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników w branży budowlanej pozwala świadczyć nam usługi na najwyższym poziomie. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowników począwszy od inspektorów nadzoru z uprawnieniami budowlanymi, pracowników hydraulicznych, elektrycznych, wentylacyjnych po kosztorysantów, którzy wykorzystują w swojej pracy system planowej konserwacji zapobiegawczej (Planned Preventative Maintnance - PPM) oparty na standardowych procedurach serwisowych.

Akty Prawne

Dla Państwa zamieszczamy poniżej kilka przydatnych dokumentów prawnych dotyczących branże zarządzanie nieruchomościami, administracji oraz konserwacji i przeglądów instalacji.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1590)

Treść dyrektywy Parlamentu Europejskiego o jakości energetycznej budynków

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Nasz serwis:

Posiadamy wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonywania okresowych przeglądów budowlanych nieruchomości i urządzeń będących w ich zasobach. Sporządzony protokoły w wyniku okresowej kontroli zawierają m.in.:

zakres robót remontowych i kolejności ich wykonania, rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów, stan techniczny elementów budynku objętych kontrolą, zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach poprzednich kontroli okresowych, sposoby i środki dot. użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych Podaczas przekazania nieruchomości w opiekę firmie EASYSPACE otrzymujecie Państwo przegląd zerowy nieruchomości , który w znacznym stopniu pomoże zarówno właścicielowi poznać ewentualne niedociągnięcia nieruchomości, jak i naszej firmie właściwie zajać sie obiektem już w pierwszych dniach pracy.


Świadczymy usługi konserwacyjne w następujących zakresach:

1. Instalacje elektryczne
        1.1. Przeglądy i konserwacja
        1.2. Pomiary
        1.3. Rozdzielnie
        1.4. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
        1.5. Certyfikaty / świadectwa energetyczne
2. Instalacje wodno - kanalizacyjne
        2.1. Przeglądy i konserwacja
        2.2. Separatory ropopochodne
        2.3. Hydrofornie
        2.4. Stacje uzdatniania wody
        2.5. Inspekcja rur i kanałów
        2.6. Sanitariaty
3. Instalacje systemów grzewczych
        3.1. Przeglądy i konserwacja
        3.2. Kotłownie
        3.3. Węzły cieplne
        3.4. Promienniki gazowe
        3.5. Automatyka urządzeń
        3.6. Stacje redukcyjno – pomiarowe gazu
4. Instalacje klimatyzacji i wentylacji
        4.1. Przeglądy i konserwacja
        4.2. Wymiany filtrów i podzespołów
        4.3. Czyszczenie i dezynsekcja
        4.4. Wentylatory nawiewno – wyciągowe
        4.5. Wymiana freonu
5. Instalacje monitoringu
        5.1.Konserwacja i naprawa
        6.2. Centrale
6. Instalacje domofonowe
        6.1. Konserwacja i naprawa
7. Instalacje przeciw pożarowe
        7.1. Przeglądy i konserwacja
        7.2. Instalacje tryskaczowe, pompownicze i hydrantowe
        7.3. Detektory, mierniki, systemy wykrywania gazu - GAZEX
        7.4. Drzwi, bramy, grodzie

  • Konserwacje nieruchomości
  • Instalacje grzewcze
  • Kompleksowa obsługa
  • Przeglądy techniczne
  • Usługi specjalistyczne