Kontrola

Najważniesza rzecz to kontrolowanie jakości i sprawności wszystkiego co jest w nieruchomości. Dobra kontrola, odpowiednie zarządzanie i administracja jest podstawą bezpieczeństa i może oszczędzić nam niepotrzebnego stresu i problemów związanych z ewentualnymi usterkami. Profesjonalna konserwacja nie wymaga potem dużego wkładu w naprawy i serwis.

Prawo

Pewne kwestie nie są do ominięcia i musimy ich przestrzegać. Aspekty prawne związane z nadzorem, konserwacją i eksploatacją budynków zapobiegają także powstaniu ewentualnych problemów. Jeśli czegoś nie zrobimy to problemy moga być nie tylko z obiektem lecz duzo poważniejsze.

Uprawnienia

Uprawnienia stanowią ważny element obsługi technicznej nieruchomości. Sa potwierdzeniem wiedzy osoby zajmujacej się danym zakresem. Wszyscy nasi specjaliści legitymują się odpowiednimi uprawnieniami do wymaganych prac instalacyjnych i konserwacyjnych do obsługi technicznej nieruchomości.

Konserwacja

Usługi konserwacyjne nieruchomości i ich instalacji w naszej firmie wykonywane są na najwyższym poziomie. To co tak prosto wygląda nie jest takie łatwe w praktyce. To jest jak z grą na skrzypcach, wygląda prosto, lecz wymaga treningu i umiejętności.

NIERUCHOMOŚCI - BEZPIECZNIE I ODPOWIEDZIALNIE

W naszej pracy kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem, odpowiedzialnością oraz skrupulatnością. Dlatego też przywiązujemy ogromną wagę do terminowości i dokładności przeprowadzanych przez nas okresowych przeglądów budynków.

Ekspertyzy, opinie, kosztorysy, okresowe kontrole obiektów budowlanych, przeglądy wszelkich instalacji czy książka obiektu budowlanego to dziedziny w których proponujemy naszą pomoc. Przeglądy techniczne przeprowadzamy zgodnie z przepisami (Ustawa Prawo budowlane Art. 62, Art. 64; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury).

Ważną informacją jest fakt, iż ostatnia nowelizacja Ustawy (Dz. U. 2007r. nr 99 poz. 665) mówi o zmianie wymagań wobec określonej grupy obiektów. Przegląd roczny należy przeprowadzać dwa razy do roku, w okresach 1 grudzień – 31 maj oraz 1 czerwiec- 30 listopad.


Przedstawiamy Państwu tabelę obowiązujących w prawie budowlanym przeglądów okresowych:

 Okres Przeglądów
 Rodzaj Przeglądów
 Wymagane Uprawnienia
Zgodnie z zaleceniami producenta
Kontrola prac wind
Konserwator lub inspektor DT
Dwukrotnie w czasie sezonu grzewczego
Kontrola instalacji grzewczej gazowej
Konserwator lub serwis producenta
Corocznie
Kontrola stałych urządzeń tryskaczowych i przegląd gaśnic
Osoba posiadająca uprawnienia w zakresie sprzętu przeciwpożarowego
Corocznie
Sprawdzenie technicznej sprawności budynków, budowli i instalacji narażanych na niszczące działanie czynników
Osoba posiadajaca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności i zarejestrowana w IIB
Corocznie
Przegląd instalacji służącej ochronie środowiska
j.w.
Corocznie
Przegląd instalacji gazowej i pomiar szczelności instalacji gazowej
Osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub uslug w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń gazowych
Corocznie
Kontrola kotłowni o mocy kotła powyżej 70KW
Konserwator lub serwis, inspektor dozoru technicznego
Corocznie
Przeglad przewodów kominowo-dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
Mistrz kominiarski
Corocznie
Przegląd przewodow kominowych z ciągiem wymuszonym pracą urzadzeń mechanicznych
Osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności
Corocznie
Przegląd hydrantów wewnętrznych
Osoba posiadajaca uprawnienia w zakresie sprzętu przeciwpożarowego
Co pięć lat
Kontrola stanu sprawności technicznej budynku i wartości użytkowej obiektu, jego estetyki i otoczenia
Osoba posiadajaca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności i zarejestrowana w IIB
Co pięć lat
Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronowej
Osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub uslug w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń elektrycznych
  • Konserwacje nieruchomości
  • Instalacje grzewcze
  • Kompleksowa obsługa
  • Przeglądy techniczne
  • Zarządzanie nieruchomościami